067-741-93-37   |  063-273-42-31  |   067-509-40-00

Contacts

Stores:

Poland
Kraków ul. Wiślna, 2

Ukraine
Kyiv, st. Vladimirskaya 22 10:00 – 20:00
Kyiv, st. Medova, 2 airport “Zhulyany” 7: 00-19: 00

Outlet:
Kyiv, st. St. Andrew’s Descent, 38

Storage:
Kyiv, st. Kirillovskaya, 40

Workshop:
Kiev region, Osshechina